Pricemania.sk – Porovnanie cien

Microsoft Windows Server 2022 Essentials

Úvod MS Windows ServerMicrosoft Windows Server 2022 Essentials

Microsoft Windows Server 2022 Essentials

Windows Server 2022 ponúka pokročilé viacúrovňové zabezpečenie, hybridné možnosti so službou Azure a flexibilnú aplikačnú platformu. V rámci tejto verzie zavádzame funkcie Secured-Core na ochranu hardvéru, firmvéru a možností operačného systému Windows Server pred pokročilými bezpečnostnými hrozbami. Secured-Core Server stavia na technológiách, ako je Windows Defender System Guard a zabezpečenie založené na virtualizácii, s cieľom minimalizovať riziko zraniteľnosti firmvéru a pokročilého malvéru. Nová verzia ponúka aj zabezpečené pripojenie s niekoľkými novými funkciami, ako sú rýchlejšie a bezpečnejšie šifrované pripojenia HTTPS, štandardné šifrovanie SMB AES 256 a ďalšie.


Technicky dostávate verziu Standard, ale licenčne dostávate Windows Server Essentials. Vysvetlenie na konci popisu (červeným písmom)

 
Dostupnosť: 1- 4 dni
Počet ks: 10 ks
290,83 € bez DPH (7 653,42 CZK) 349,- € s DPH (9 184,21 CZK)
Do košíka

Microsoft Windows Server 2022 Essentials

Windows Server 2022 Essentials: Riešenie typu všetko v jednom pre efektívnu správu IT v malých podnikoch.

Windows Server 2022 Essentials  je výkonné a komplexné riešenie serverového operačného systému od spoločnosti Microsoft. Je navrhnutý špeciálne pre malé podniky a ponúka širokú škálu funkcií a služieb na zabezpečenie hladkého fungovania IT infraštruktúry.

So  systémom Windows Server 2022 Essentials  získajú spoločnosti spoľahlivú platformu na efektívne riadenie svojich obchodných procesov. Ponúka intuitívne rozhranie a jednoduchú správu, čo umožňuje správcom efektívne monitorovať a kontrolovať prostredie servera.

Jednou z najdôležitejších funkcií systému  Windows Server 2022 Essentials  je centrálne ukladanie a zdieľanie údajov. Spoločnosti môžu ukladať svoje súbory a dokumenty na bezpečnom mieste a zdieľať prístup s oprávnenými používateľmi. To uľahčuje spoluprácu v rámci spoločnosti a zvyšuje produktivitu.


Windows Server 2022 Essentials navyše  ponúka  rozsiahle funkcie zabezpečenia na ochranu firemných údajov pred hrozbami. Podporuje šifrovanie dát, bezpečný vzdialený prístup a pokročilé funkcie brány firewall. To zaisťuje dôvernosť, integritu a dostupnosť údajov spoločnosti.

Serverová platforma tiež umožňuje centrálnu správu používateľských účtov a povolení. Administrátori môžu vytvárať užívateľské profily, nastavovať prístupové práva a kontrolovať aplikácie dostupné užívateľom. To umožňuje efektívne riadenie zdrojov spoločnosti a minimalizuje bezpečnostné riziká.


Windows Server 2022 Essentials  tiež podporuje integráciu s cloudovými službami, čo umožňuje spoločnostiam bezproblémový prechod na cloud. Ponúka jednoduchú integráciu s riešeniami cloudového úložiska a umožňuje prístup ku cloudovým aplikáciám. To umožňuje spoločnostiam využívať výhody cloudových technológií a efektívne využívať svoje IT zdroje.


Windows Server 2022 Essentials navyše  ponúka  škálovateľnú a flexibilnú architektúru, ktorá umožňuje spoločnostiam prispôsobiť svoje serverové prostredie ich rastúcim potrebám. Podporuje technológiu virtualizácie, ktorá umožňuje spoločnostiam hostiť viacero virtuálnych serverov na jednom fyzickom serveri. To optimalizuje využitie zdrojov a znižuje náklady na hardvér.


Stručne povedané, Windows Server 2022 Essentials  poskytuje   komplexné riešenie pre malé podniky na efektívnu správu infraštruktúry IT. Vďaka svojim rozmanitým funkciám, jednoduchej správe, rozsiahlym bezpečnostným funkciám a integrácii s cloudovými službami poskytuje spoločnostiam nástroje, ktoré potrebujú na optimalizáciu svojich obchodných procesov a podporu rastu.

 

Pre koho je Microsoft Windows Server 2022 Essentials vhodný?

Microsoft Windows Server 2022 Essentials  je vhodný najmä pre malé podniky a organizácie do 25 používateľov alebo 50 zariadení. Ponúka nákladovo efektívne a škálovateľné serverové riešenie, ktoré rieši špecifické potreby malých podnikov. Tu je niekoľko kategórií organizácií, pre ktoré je Windows Server 2019 Essentials vhodný:

 • Malé podniky:  Windows Server 2022 Essentials  je vynikajúcou voľbou pre malé podniky, ktoré potrebujú jednoduché, škálovateľné a ľahko použiteľné serverové prostredie. Umožňuje im zvládnuť základné úlohy servera, ako je centrálna správa používateľských účtov a sieťových pravidiel, ako aj zdieľanie súborov a tlačiarní.
 • Samostatní vlastníci a nezávislí vlastníci:  Ak ste samostatný vlastník alebo nezávislý pracovník a potrebujete server na ukladanie a zdieľanie dôležitých údajov, Windows Server 2019 Essentials je ideálnou voľbou. Poskytuje centralizovanú jednotku správy pre všetky vaše údaje a zdroje, ako aj služby vzdialeného prístupu, ktoré vám umožňujú pristupovať k vašim súborom odkiaľkoľvek.
 • Neziskové organizácie: Windows Server 2022 Essentials  je tiež vynikajúcou voľbou pre neziskové organizácie a mimovládne organizácie, ktoré potrebujú cenovo výhodné serverové riešenie. Ponúka množstvo funkcií a služieb, ktoré vám umožnia vykonávať vašu prácu efektívnejšie a bezpečnejšie ukladať a zdieľať dôležité údaje.
 • Vzdelávacie inštitúcie: Windows Server 2022 Essentials  je vhodný aj pre vzdelávacie inštitúcie, ako sú školy, vysoké školy a univerzity. S týmto operačným systémom môžu vzdelávacie inštitúcie centralizovať svoje údaje, optimalizovať správu siete a lepšie spravovať svoje zdroje, aby svojim študentom a učiteľom poskytli bezproblémové vzdelávacie prostredie.
 • Lekárske ordinácie a kliniky:  Lekárske ordinácie a kliniky potrebujú spoľahlivé a bezpečné serverové riešenie na ukladanie a správu citlivých údajov o pacientoch. Windows Server 2022 Essentials  poskytuje optimalizované virtualizačné prostredie, ktoré týmto organizáciám umožňuje efektívne využívať svoje zdroje a zároveň zaisťuje bezpečnosť a integritu údajov.
 • Maloobchodníci a reštaurácie:  Maloobchodníci a reštaurácie potrebujú serverové riešenie na ukladanie a správu svojich predajných transakcií a údajov. Windows Server 2022 Essentials  poskytuje škálovateľnú a ľahko použiteľnú platformu, ktorá pomáha týmto organizáciám centralizovať ich údaje a zdroje a zefektívniť ich obchodné procesy.
 • Architektonické a inžinierske kancelárie:  Architektonické a inžinierske kancelárie potrebujú výkonné serverové riešenie na ukladanie a správu veľkého množstva údajov. Windows Server 2022 Essentials  poskytuje škálovateľnú platformu, ktorá týmto organizáciám pomáha centrálne spravovať ich údaje a zároveň zvyšuje výkon a rýchlosť ich aplikácií.

Stručne povedané, Windows Server 2022 Essentials  je   vynikajúce serverové riešenie pre malé podniky a organizácie, ktoré potrebujú jednoduché, škálovateľné a bezpečné serverové prostredie. Ponúka množstvo funkcií a služieb, ktoré umožňujú spoločnostiam optimalizovať správu siete a zároveň chrániť dôležité dáta a zdroje.

 

Výhody Microsoft Windows Server 2022 Essentials v porovnaní s predchádzajúcou verziou (Microsoft Windows Server 2019 Essentials)

Microsoft Windows Server 2022 Essentials  ponúka množstvo výhod a vylepšení oproti predchádzajúcej verzii Microsoft Windows Server 2019 Essentials.

Tu sú niektoré z kľúčových rozdielov:

 • Vylepšený výkon: Windows Server 2022 Essentials  ponúka optimalizovaný výkon v porovnaní s Windows Server 2019 Essentials. To znamená, že serverové aplikácie môžu bežať rýchlejšie a efektívnejšie, výsledkom čoho je celkovo hladšie prevádzkové prostredie.
 • Najnovšie technológie: Windows Server 2022 Essentials  podporuje najnovšie technológie a platformy vrátane cloudovej integrácie, virtualizácie a kontajnerizácie. To umožňuje spoločnostiam využívať výhody súčasných technológií a udržiavať svoju IT infraštruktúru aktuálnu.
 • Pokročilé funkcie zabezpečenia: Windows Server 2022 Essentials  ponúka vylepšené funkcie zabezpečenia na lepšiu ochranu podnikových údajov a aplikácií. To zahŕňa pokročilé funkcie autentifikácie, riadenia prístupu a šifrovania. Vylepšené zabezpečenie pomáha podnikom chrániť sa pred hrozbami a stratou údajov.
 • Jednoduchšia správa: Windows Server 2022 Essentials  ponúka užívateľsky prívetivejšie a intuitívnejšie rozhranie správy. To uľahčuje konfiguráciu, monitorovanie a správu servera a súvisiacich služieb. Výsledkom je vyššia efektivita a produktivita pre správcov.
 • Podpora hybridných prostredí: Windows Server 2022 Essentials  umožňuje   firmám bezproblémovo prepínať medzi lokálnymi servermi a cloudovými službami, ako je Microsoft Azure. To umožňuje hybridné prostredie, v ktorom môžu spoločnosti škálovať svoje zdroje podľa potreby, aby zabezpečili flexibilitu a nákladovú efektívnosť.

Je dôležité poznamenať  , že toto je len súhrn niektorých výhod systému  Windows Server 2022 Essentials  v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Môžu existovať ďalšie vylepšenia a funkcie, ktoré môžu byť relevantné pre konkrétne podniky a ich potreby. Odporúčame vám nahliadnuť do oficiálnej dokumentácie spoločnosti Microsoft alebo sa poradiť s odborníkom, ktorý vám poskytne podrobnejšiu analýzu, aby ste urobili najlepšiu voľbu pre vaše špecifické potreby.

 

Výhody Microsoft Windows Server 2022 Essentials v porovnaní s inými serverovými operačnými systémami

Tu sú podrobnejšie popisy výhod  Microsoft Windows Server 2022 Essentials  v porovnaní s inými serverovými operačnými systémami:

 • Vylepšený výkon: Windows Server 2022 Essentials  je navrhnutý tak, aby poskytoval optimalizovaný výkon pre serverové aplikácie. Interné optimalizácie a vylepšenia architektúry operačného systému umožňujú serveru efektívnejšie využívať zdroje, čo vedie k rýchlejšiemu vykonávaniu aplikácií a celkovo plynulejšiemu operačnému prostrediu. To znamená, že podniky môžu ťažiť zo zlepšenej produktivity a citlivejších operácií.
 • Najnovšie technológie: Windows Server 2022 Essentials  podporuje najnovšie technológie a platformy, ktoré sú dôležité pre potreby moderného podnikania. Patria sem cloudová integrácia, virtualizácia a kontajnerizácia. Integráciou cloudových služieb, ako je Microsoft Azure, môžu spoločnosti rozširovať svoje IT zdroje a flexibilne sa škálovať, aby uspokojili rastúce požiadavky. Virtualizácia umožňuje zmeniť fyzické servery na virtuálne stroje a spustiť viacero inštancií operačného systému na jednom serveri. Kontajnerizácia na druhej strane umožňuje aplikáciám bežať izolovane, čo vedie k väčšej flexibilite, prenosnosti a škálovateľnosti.
 • Pokročilé funkcie zabezpečenia: Windows Server 2022 Essentials  kladie veľký dôraz na bezpečnosť podnikových údajov a aplikácií. Ponúka vylepšené funkcie zabezpečenia, ako sú pokročilé metódy overovania, riadenie prístupu a šifrovanie. Implementáciou pokročilých bezpečnostných mechanizmov sa môžu spoločnosti lepšie brániť pred hrozbami, predchádzať strate údajov a zabezpečiť integritu svojich informácií. Je to dôležité najmä v časoch narastajúcich kybernetických hrozieb a požiadaviek na ochranu údajov.
 • Jednoduchšia správa: Windows Server 2022 Essentials  obsahuje užívateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie správy. Nástroje na správu servera umožňujú správcom jednoducho konfigurovať a spravovať server, používateľské účty, povolenia a ďalšie nastavenia. To uľahčuje správu servera a prispieva k efektivite. Jasné a dobre štruktúrované používateľské rozhranie umožňuje správcom rýchlo pristupovať k potrebným funkciám a efektívne vykonávať úlohy.
 • Podpora pre hybridné prostredia: Windows Server 2022 Essentials  poskytuje komplexnú podporu pre hybridné prostredia, kde organizácie využívajú lokálnu serverovú infraštruktúru aj cloudové služby. Bezproblémová integrácia s Microsoft Azure umožňuje spoločnostiam škálovať svoje IT zdroje podľa potreby. To poskytuje flexibilitu a nákladovú efektívnosť, pretože spoločnosti môžu rozdeliť svoje pracovné zaťaženie medzi lokálne servery a cloud. V prípade potreby tiež umožňuje jednoduchú migráciu lokálnych aplikácií a údajov do cloudu.

Stručne povedané, Windows Server 2022 Essentials  ponúka   v porovnaní s inými serverovými operačnými systémami vylepšený výkon, aktuálne technológie, pokročilé funkcie zabezpečenia, jednoduchšiu správu a podporu pre hybridné prostredia. Je dôležité vziať do úvahy špecifické potreby vašej spoločnosti a vyhľadať ďalšie informácie v oficiálnej dokumentácii spoločnosti Microsoft alebo od odborníkov, aby ste urobili najlepšiu voľbu pre vaše individuálne potreby.

 

Výhody nákupu Microsoft Windows Server 2022 Essentials z nášho online obchodu

Ak  si v našom obchode zakúpite Microsoft Windows Server 2022 Essentials  , získate množstvo výhod. Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste sa mali rozhodnúť pre nákup u nás:

 • Zaručený originálny produkt:  Ponúkame iba originálny softvér, ktorý pochádza priamo od spoločnosti Microsoft. Môžete si byť istí, že získavate originálnu verziu  Microsoft Windows Server 2022 Essentials  .
 • Nízka cena:  Ponúkame  Microsoft Windows Server 2022 Essentials  za veľmi konkurenčnú cenu. V porovnaní s inými maloobchodníkmi alebo nákupom priamo od spoločnosti Microsoft ušetríte peniaze.
 • Osobný zákaznícky servis:  Sme pripravení odpovedať na akékoľvek otázky alebo problémy a ponúknuť vám osobný zákaznícky servis. Sme hrdí na to, že našim zákazníkom poskytujeme vynikajúcu podporu a pomáhame vám s akoukoľvek otázkou alebo problémom.
 • Bezpečný nákup:  Ponúkame bezpečné spracovanie platieb a chránime vaše údaje pomocou najmodernejších bezpečnostných opatrení.

Stručne povedané,  Microsoft Windows Server 2022 Essentials  si môžete kúpiť v našom obchode  za garantovanú najnižšiu cenu, získať rýchle dodanie a využiť vynikajúce služby zákazníkom. Ponúkame vám tiež istotu, že dostávate originálny produkt a vaše dáta sú v bezpečí

 

Hardvérové požiadavky pre Microsoft Windows Server 2022 Essentials

Hardvérové požiadavky pre  Microsoft Windows Server 2022 Essentials  sú nasledovné:

 • Procesor:  64-bitový procesor s aspoň 1,4 GHz (odporúča sa 2 GHz alebo rýchlejší)
 • RAM:  Aspoň 2 GB RAM (Na optimálny výkon sa však odporúča 8 GB alebo viac)
 • Miesto na pevnom disku:  Minimálne 160 GB voľného miesta na systémovej oblasti (odporúča sa však 200 GB alebo viac)
 • Sieť:  Gigabit Ethernet adaptér (v prípade potreby sa odporúča podpora viacerých sieťových kariet)
 • Grafika : Super VGA (800 x 600) alebo vyššia na monitore

Je dôležité poznamenať  , že tieto hardvérové požiadavky predstavujú minimálne požiadavky na inštaláciu systému  Windows Server 2022 Essentials  . V závislosti od špecifických potrieb vašich serverových aplikácií a očakávaného pracovného zaťaženia môže byť potrebné poskytnúť dodatočné prostriedky na zabezpečenie optimálneho výkonu. Odporúča sa, aby ste si preštudovali oficiálnu dokumentáciu spoločnosti Microsoft alebo sa obrátili na odborníka v oblasti IT, aby ste určili presné hardvérové požiadavky pre vaše individuálne potreby.

(Ďalšie podrobné informácie si môžete vyžiadať u výrobcu).

 

Dôležité informácie o Windows Server 2022 Essentials
V systéme Windows Server 2022 je teraz vydanie Essentials obmedzené aj jadrami CPU. Edícia Essentials môže byť nainštalovaná iba na systémoch, ktoré obsahujú CPU socket a majú maximálne 10 fyzických CPU jadier. Navyše, z technického hľadiska sa Essentials Edition už nelíši od Standard Edition, je obmedzená len v niekoľkých bodoch z hľadiska licencovania. Ak má váš systém viac ako jeden CPU alebo viac ako 10 CPU jadier, musíte si zakúpiť Standard Edition.

Copyright 2016 - 2024 © Software-Prolinet
Pricemania.sk – Porovnanie cien