Pricemania.sk – Porovnanie cien

Microsoft Office, Windows Server, CAL licencie, SQL Server - Kúpte si použitý softvér a ušetrite.

Trvalá, prenosná licencia. Licencovanie vášho softvéru a operačných systémov v súlade s výrobcom!Použitý softvér si môžete kúpiť v súlade so zákonom a lacnejšie.Kúpte si použitý softvér a ušetrite.Kúpou použitých softvérových licencií získavajú spoločnosti rovnaké funkcie a práva ako pôvodný kupujúci.Používanie použitého softvéru je v Európe legálne!Rozhodol o tom Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozsudku z 3. júla 2012. V júli 2013 Federálny súdny dvor (BGH) potvrdil legálnosť obchodovania s použitými softvérovými licenciami.

 

V Prolinet s.r.o. sa plne riadime judikatúrou ESD. Licencie sú získané od renomovaného a najväčšieho nákupcu a predajcu použitých licencií v Európe. Všetky transakcie sú sprevádzané potrebnou dokumentáciou na zaručenie pôvodu a vlastníctva licenčného užívacieho práva nadobúdateľom.  

 

Ak by ste nenašli v ponuke licenciu, ktorú potrebujete, informujte sa na e-mail: prolinet@prolinet.sk


 

Pri nákupe aktivačných kľúčov buďte opatrní, pretože aktivačné kľúče spoločnosti Microsoft nepredstavujú žiadne licencie . Slúžia len na to, aby legitímnemu držiteľovi licencie umožnili aktivovať, a teda v skutočnosti trvale používať softvér. Nezahŕňajú však žiadne práva na používanie počítačového programu.

Ak dostanete iba aktivačný kľúč a odkaz na stiahnutie, môžete softvér používať iba vtedy, ak ste spolu s aktivačným kľúčom skutočne získali existujúce právo na používanie.

Skutočnosť, že produktový kľúč po aktivácii „funguje“, nie je dôkazom toho, že právo na používanie bolo prevedené. Príslušný používateľ „použitého“ počítačového programu musí zabezpečiť úplné splnenie uvedených požiadaviek.


 

 

                                                                     

 

 

Lacné softvérové licencie z internetu: legálne alebo nie?

 

 

Nielen firmy, ale aj súkromní používatelia poznajú ponuky na eBay, Amazon, Google, Windows 11 za 15 eur, Office 2019 za 10 eur, či aktuálnu verziu Office 2021 za 20 eur, alebo Windows Server za 50-60 eur . Na jednej strane to znie lákavo, no na druhej strane je za tým vždy otázka: Ako je možné, že sa tento softvér predáva za tak málo peňazí, keď odporúčaná maloobchodná cena je v trojcifernom rozsahu?

 

 

Produktové kľúče nie sú licencie.

 

Predajcovia produktových kľúčov, ktorí sú tak lacní, ako je popísané vyššie, zriedka predávajú platnú licenciu, väčšinou je to však iba produktový kľúč. Aj keď je tento produktový kľúč funkčný, ale niekoľko dôležitých informácií je pred vami zatajených. To môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť problémy s licenciami, ktorým sa chcete vyhnúť, najmä ako spoločnosť, pretože:

 

Produktový kľúč nie je to isté ako platná licencia.


Problematické sú produktové kľúče, ktoré patria k licenciám so zákazníkmi mimo Európy. V týchto prípadoch kópia programu spojená s licenciou vo všeobecnosti nebola uvedená na trh v EHP alebo EÚ. Problémy spôsobujú aj produktové kľúče, ktoré už boli často a v rôznych krajinách použité na aktiváciu bez toho, aby ste vedeli, ktorí predchádzajúci nákupcovia aktiváciu aktivovali. Potom zvyčajne nie je možné objasniť, či všetci predchádzajúci kupujúci znehodnotili svoje kópie.
Problematické môžu byť aj jednotlivé produktové kľúče pre OEM verzie systému Windows 10. Napríklad, ak takýto produktový kľúč ešte nebol použitý na aktiváciu a je zjavne „nový“, potom môže ísť o produktový kľúč, ktorý bol odcudzený partnerovi OEM, čo sa bohužiaľ v minulosti stalo

 

 

Licenciu však bezpodmienečne potrebujete. Mnohí predajcovia si preto vo svojich ponukách malým písmom dávajú nasledujúcu poznámku:

 

- Som si vedomý, že kupujem iba kľúč produktu bez licencie. Sám sa uistím, že mám dostatočnú licenciu.

 

Preto: Nevedomosť nechráni pred trestom. Aj pri obchodovaní so softvérom sa musíte uistiť, že máte dostatočnú licenciu. Produktové kľúče a licencie sú dve rôzne veci, ktoré nemajú nič spoločné. Napriek tomu máte povinnosť zabezpečiť, aby vaše produkty boli dostatočne licencované.

 

Ak napríklad prevádzkujete spoločnosť, musíte byť schopní poskytnúť úplný dôkaz o svojej licencii – kľúčové slovo: audity. Ak pre vás väčší výrobcovia, ako napríklad Microsoft, vykonajú audity licencií, v prípade nedostatku licencií to môže viesť k pokutám alebo trestným stíhaniam.

 

 

Audity od výrobcu Microsoft?

 

Práve prezentovaný problém znamená, že vy ako podnikateľ – ale aj doma v domácej kancelárii – by ste si mali byť istí, odkiaľ pochádzajú vaše licencie. Ak použité produktové kľúče nie sú súčasťou platnej licencie, bude to okamžite zrejmé počas auditu a bude to mať za následok práve opísané problémy.

 

Vyjadrenie o tom, či máte dostatočné oprávnenie, môžete získať iba od technicky skúsenej odbornej pomoci a vyškolených licenčných profesionálov spoločnosti Microsoft, aby zabezpečili, že ponúkané licencie budú bezchybné z hľadiska licenčného zákona. Okrem toho je možné skontrolovať existujúci softvérový sortiment a odhaliť prípadné nedostatočné licencie.

 

 

Aj ako súkromný kupujúci sa môžete dostať do problémov: ak budú online predajcovia produktových kľúčov preverovať prokurátori alebo podobné inštitúcie, vy ako kupujúci môžete byť v tomto procese predvolaní ako svedok. Hoci zvyčajne zostanete nepotrestaní, vynaložené úsilie netreba podceňovať. Vyžaduje si to čas a podstatne viac peňazí, ako ste ušetrili zakúpením nelicencovaného produktového kľúča.

 

 

Môžem sa poistiť u predajcu?

 

Môžete sa pokúsiť získať dôkaz o pôvode produktového kľúča od online predajcu. V prípade pochybných obchodníkov zvyčajne nasleduje jedna z týchto udalostí:

 

-Dostanete pomerne všeobecnú odpoveď, ktorá napríklad naznačuje, že spolupracujú s autorizovanými predajcami spoločnosti Microsoft. Odpovede, ako sú tieto, nechávajú veľa priestoru na interpretáciu a nemali by sa považovať za jasný dôkaz.

 

 - Nedostanete žiadnu odpoveď.

 

 - Ako doklad slúži vytvorená faktúra.

 

- Pošlú vám čestné vyhlásenie alebo  záruku o legálnosti


 Na predaj druhotných licencií Vám nestačí poslať od predajcu len čestné vyhlásenie alebo  záruku o legálnosti. Je to len tlačivo nimi vypísané, ale žiadny dôkaz.Taká licencia by neprešla auditom Microsoft a mali by ste problém.

 

Okrem toho podľa rozsudku Az. 406 HKO 148/16 Vyššieho krajinského súdu v Hamburgu z augusta 2016 nie sú obchodníci povinní zverejniť celý reťazec práv, t. j. cestu, ktorú kľúč produktu s údajnou licenciou doteraz prešiel. Nepoctiví obchodníci to využívajú na to, aby zamaskovali pôvod kľúčov a predali vám tak potenciálne problematický softvér.

 

V každom prípade by vás mali obe uvedené možnosti odpovede varovať. Obchodník, ktorý predáva kľúče od produktov výrazne pod hodnotou, predstavuje bezpečnostné riziko najmä pre firmy, pretože jeho pôvod je pochybný. Samozrejme, je možné, že títo obchodníci nepredávajú len kľúče produktov, ale aj kľúče produktov s plnou licenciou. V konečnom dôsledku však ide o bezpečnostné riziko, ktoré by ste ako firma nemali znášať bezdôvodne.

 

 

Minimalizujte riziko: Zakúpte si licencie od Prolinet s.r.o.

 

Zakúpením použitých licencií Microsoft od Prolinet s.r.o. minimalizujete riziko a používaním použitých licencií stále získate plnohodnotný softvér za rozumnú cenu. Predaj použitých softvérových licencií je legálny ako jeden produkt, tak aj ako súčasť hromadných licencií v rámci EÚ, ako napríklad rozsudky C-128/11 Európskeho súdneho dvora z 3. júla 2012 a Spolkového súdu spravodlivosti dňa 17.07.2013 v rozsudku I. ZR 129/08 potvrdil.

 

Ak si na nákup softvéru vyberiete spoločnosť Prolinet s.r.o., kupujete plnohodnotné licencie, ktoré obstoja aj pri prísnom audite dodávateľa. Používaním programov z druhej ruky zároveň znižujete svoje náklady na IT bez akejkoľvek nevýhody.

 

 

Obráťte sa na nás teraz a využite množstvo výhod pre svoju spoločnosť:

 

Žiadne opotrebovanie: použitý softvér je funkčne 100 % identický s novým softvérom bez predchádzajúceho majiteľa.

 

Žiadne problémy: Z právneho hľadiska sa pri kúpe použitého softvéru pohybujete v absolútne bezpečných vodách.

 

Znížené výdavky: Použitým softvérom znížite svoje náklady na IT v jasnom dvojcifernom percentuálnom rozsahu.

 


Copyright 2016 - 2024 © Software-Prolinet
Pricemania.sk – Porovnanie cien