Pricemania.sk – Porovnanie cien

Microsoft Exchange Server 2019 Standard 1 User CAL

Úvod Windows Server CALMicrosoft Exchange Server 2019 Standard 1 User CAL

Microsoft Exchange Server 2019 Standard 1 User CAL

Trvalá, prenosná licencia. Licencovanie vášho softvéru a operačných systémov v súlade s výrobcom!Použitý softvér si môžete kúpiť v súlade so zákonom a lacnejšie.Kúpte si použitý softvér a ušetrite.Kúpou použitých softvérových licencií získavajú spoločnosti rovnaké funkcie a práva ako pôvodný kupujúci.Používanie použitého softvéru je v Európe legálne!Rozhodol o tom Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozsudku z 3. júla 2012. V júli 2013 Federálny súdny dvor (BGH) potvrdil legálnosť obchodovania s použitými softvérovými licenciami.
V Prolinet s.r.o. sa plne riadime judikatúrou ESD.

 

Licencie sú získané od renomovaného a najväčšieho nákupcu a predajcu použitých licencií v Európe. Všetky transakcie sú sprevádzané potrebnou dokumentáciou na zaručenie pôvodu a vlastníctva licenčného užívacieho práva nadobúdateľom.


Ak by ste nenašli v ponuke licenciu, ktorú potrebujete, informujte sa na e-mail: prolinet@prolinet.sk

 

Groupvérový server Microsoft Exchange je náprotivkom groupwarového a poštového klienta Microsoft Outlook na strane servera . Aby ste mohli server používať, potrebujete takzvanú licenciu na klientsky prístup (CAL) . 

 

Optimálna tímová práca so serverom Exchange
Server Exchange vám pomôže vyťažiť maximum z programu Microsoft Outlook . E-maily, kontakty, stretnutia, úlohy a ďalšie možno spravovať centrálne cez Exchange a sprístupniť ich vašim zamestnancom. Tímová práca je s Exchangeom oveľa jednoduchšia, efektívnejšia a rýchlejšia . Aby ste mohli používať Exchange, musíte si okrem softvérových licencií pre Outlook a samotný server zakúpiť aj licencie klientskeho prístupu . Licencie CAL ponúka spoločnosť Microsoft v dvoch variantoch: prepojené s individuálnymi používateľskými účtami, takzvané používateľské licencie CAL a prepojené so zariadeniami.CAL pre zariadenie . Na používanie služby Exchange Online nepotrebujete žiadne ďalšie licencie CAL – na licencovanie sa vzťahuje predplatné Office 365 alebo samostatná licencia.

 
Dostupnosť: 1- 4 dni
Počet ks: 100 ks
41,58 € bez DPH (1 094,21 CZK) 49,90 € s DPH (1 313,16 CZK)
Do košíka

Microsoft Exchange Server 2019 Standard 1 User CAL

Licenčný model

Zakúpením licencie Microsoft Exchange Server 2019 Standard User CAL máte právo povoliť prístup k serveru Exchange presne jednému zamestnancovi . Bez ohľadu na to, koľko zariadení. Má to zmysel napríklad vtedy, ak vo vašej firme nie sú žiadne stále pracoviská, no vaši zamestnanci sa veľa pohybujú v dome alebo mimo neho. Používanie užívateľských licencií CAL je užitočné aj pri používaní Outlooku na mobilných zariadeniach (t. j. smartfónoch a tabletoch).


Mimochodom, zakúpenie Microsoft Exchange Server 2019 Standard User CAL môže mať zmysel aj vtedy, ak používate Exchange Enterprise Server . Licencie Standard a Enterprise CAL možno použiť s iným serverovým systémom. Nie je možné naďalej používať staré CAL pre aktuálny server Exchange, napríklad CAL zakúpenú pre Exchange Server 2016 na Exchange Server 2019 . Naopak je však používanie novších licencií CAL na prístup k starším serverompovolený. Ak teda plánujete v dohľadnej budúcnosti inovovať na Exchange Server 2019, môže mať zmysel kúpiť si Microsoft Exchange Server 2019 CAL už teraz. Po inovácii ich môžete bez problémov ďalej používať.

 

Čo je Microsoft Exchange Server 2019 Standard User CAL?

Exchange je groupwarový server spoločnosti Microsoft. Ako server poskytuje náprotivok k mnohým praktickým funkciám programu Microsoft Outlook a podporuje tímy a celé spoločnosti v efektívnej spolupráci. Licenčný model spoločnosti Microsoft si vyžaduje zakúpenie takzvaných licencií na klientsky prístup (CAL) okrem samotnej softvérovej licencie na prevádzkovanie servera Exchange. Pre každého jednotlivého používateľa servera sa vyžaduje samostatná CAL pre používateľa. Alternatívou k užívateľským licenciám CAL sú takzvané licencie CAL na zariadenia.


Kto by si mal kúpiť Microsoft Exchange Server 2019 Standard User CAL?

Microsoft Exchange Server 2019 Standard User CAL je zameraná na spoločnosti, ktoré prevádzkujú Microsoft Exchange Server 2019 Standard. Má zmysel nakupovať licencie CAL pre používateľov, najmä ak má vaša spoločnosť veľa zamestnancov, ktorí pristupujú k výkonu servera Exchange z viac ako jedného zariadenia. Ak máte menej pracovných staníc s obrazovkou ako vaši zamestnanci, môže byť tiež vhodné zakúpiť Device CAL. Je tiež možné paralelné použitie rôznych modelov CAL.


Prečo má zmysel rozhodnúť sa pre Microsoft Exchange Server 2019 Standard User CAL?

Používateľská licencia CAL je užitočná najmä vtedy, ak vaši zamestnanci často prepínajú medzi rôznymi zariadeniami a fyzickými pracoviskami. V týchto prípadoch je licencovanie licencií CAL na používateľa často lacnejšie ako licencie CAL na zariadenie.

Enterprise CAL je doplnkom k Standard CAL a rozširuje ju o špecifické funkcie. Na aktiváciu funkcií Enterprise CAL musí byť pre každého používateľa licencovaná licencia Standard CAL plus Enterprise CAL .

Tieto prístupové licencie môžete prideliť buď zariadeniu ( licencia CAL na zariadenie ) alebo používateľovi ( licencia CAL pre používateľa ). Prístupové licencie sú špecifické pre verziu, čo znamená, že verzia CAL musí byť rovnaká alebo vyššia ako verzia servera.

CAL pre zariadenie : CAL pre zariadenie poskytuje používateľovi licenciu na používanie zariadenia na prístup k inštanciám serverového softvéru .

Používateľská licencia CAL: CAL pre používateľa oprávňuje konkrétneho používateľa na používanie zariadenia na prístup k serverovému softvéru .

Copyright 2016 - 2024 © Software-Prolinet
Pricemania.sk – Porovnanie cien