Pricemania.sk – Porovnanie cien

Microsoft Exchange Server 2019 Standard 1 Device CAL

Úvod Windows Server CALMicrosoft Exchange Server 2019 Standard 1 Device CAL

Microsoft Exchange Server 2019 Standard 1 Device CAL

Trvalá, prenosná licencia. Licencovanie vášho softvéru a operačných systémov v súlade s výrobcom!Použitý softvér si môžete kúpiť v súlade so zákonom a lacnejšie.Kúpte si použitý softvér a ušetrite.Kúpou použitých softvérových licencií získavajú spoločnosti rovnaké funkcie a práva ako pôvodný kupujúci.Používanie použitého softvéru je v Európe legálne!Rozhodol o tom Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozsudku z 3. júla 2012. V júli 2013 Federálny súdny dvor (BGH) potvrdil legálnosť obchodovania s použitými softvérovými licenciami.
V Prolinet s.r.o. sa plne riadime judikatúrou ESD.

 

Licencie sú získané od renomovaného a najväčšieho nákupcu a predajcu použitých licencií v Európe. Všetky transakcie sú sprevádzané potrebnou dokumentáciou na zaručenie pôvodu a vlastníctva licenčného užívacieho práva nadobúdateľom.


Ak by ste nenašli v ponuke licenciu, ktorú potrebujete, informujte sa na e-mail: prolinet@prolinet.sk

 


Device CAL na prístup k Exchange Server 2019 Standard

Microsoft Exchange je vysokovýkonný a spoľahlivý poštový a skupinový server spoločnosti Microsoft . Okrem samotnej serverovej licencie , ktorá je potrebná na prevádzku Exchange servera , potrebujete takzvané klientske prístupové licencie . Licenčný model spoločnosti Microsoft umožňuje, aby sa tieto licencie CAL zakúpili pre každé zariadenie ( CAL pre zariadenia ) alebo každého používateľa ( CAL pre používateľa ), ktorý má pristupovať k serveru. 


Takto funguje licencovanie Microsoft Exchange

Licencovanie Microsoft Exchange Server 2019 je pomerne zložité. Okrem licencie na prevádzkovanie samotnej serverovej aplikácie potrebujete takzvané licencie klientskeho prístupu (CAL). Tieto umožňujú v prvom rade prístup k serveru Exchange z klientskeho počítača. Môžete si vybrať medzi licenciou CAL pre zariadenie viazanou na zariadenie a licenciou CAL pre používateľa viazanou na používateľa . Rozhodnutie, ktorú licenciu CAL pre Exchange Server si zakúpite, je výlučne na vás. Obidva varianty majú výhody aj nevýhody, takže zmiešaná prevádzka má v mnohých prípadoch zmysel.

 
Dostupnosť: 1- 4 dni
Počet ks: 100 ks
33,25 € bez DPH (875,- CZK) 39,90 € s DPH (1 050,- CZK)
Do košíka

Microsoft Exchange Server 2019 Standard 1 Device CAL

Microsoft Exchange Server 2019 Standard Device CAL

Zakúpením licencie Microsoft Exchange Server 2019 CAL viazanej na zariadenie umožníte vašim zamestnancom pristupovať k serveru Exchange presne z jedného počítača. Nezáleží na tom, či k vašim e-mailom, záznamom v kalendári a adresárom pristupuje z tohto zariadenia jeden kolega alebo či klientsky počítač striedavo používa 30 používateľov. To znamená, že Microsoft Exchange Server 2019 Standard Device CAL môže predstavovať ekonomicky životaschopnú alternatívu k User CAL . Pamätajte však, že priradenie k zariadeniu musí byť jedinečné. V súlade s tým, jediná CAL pre zariadenieskutočne len jeden používateľ môže naraz pristupovať k serveru. Nákup príliš malého počtu licencií CAL pre Exchange Server viazaných na zariadenie môže viesť k problémom. Pred rozhodnutím o konkrétnom licenčnom modeli je preto vhodné presne analyzovať, ako budú vaši zamestnanci pravdepodobne pristupovať k serveru Exchange .


Čo je Microsoft Exchange Server 2019 Standard Device CAL?

Aby ste mohli rozumne používať server Microsoft Exchange , potrebujete takzvané licencie na klientsky prístup (CAL) . Tie umožňujú vašim zamestnancom prístup na server. CAL sa dodávajú v dvoch variantoch. CAL pre používateľa a zariadenie. S licenciou Device CAL môže k serveru pristupovať ľubovoľný počet používateľov presne z jedného počítača. Na rozdiel od toho LKP pre používateľa vždy umožňuje prístup presne jednému používateľovi z ľubovoľného počtu zariadení. Je možné zmiešané použitie rôznych typov licencií CAL.


Kto má nárok na zakúpenie Microsoft Exchange Server 2019 Standard Device CAL?

Microsoft Exchange Server 2019 Standard Device CAL má zmysel pre všetky spoločnosti, ktoré už prevádzkujú Exchange server alebo si ho plánujú nastaviť. Použitie CAL pre zariadenie je (v porovnaní s CAL pre používateľa) ekonomicky výhodné predovšetkým vtedy, ak vaši zamestnanci pracujú z pevných pracovných staníc alebo ak je počítačových staníc menej ako používateľov.


Prečo by ste si mali kúpiť Microsoft Exchange Server 2019 CAL?

Licenčný model spoločnosti Microsoft umožňuje zakúpiť licencie na klientsky prístup pre mnohé serverové aplikácie. Microsoft Exchange je jedným z týchto serverových systémov. Zmysluplné používanie servera bez CAL preto nie je možné. V porovnaní s licenciami CAL pre používateľov sa licencie CAL pre zariadenia zvyčajne ukážu ako flexibilnejšie riešenie, keď rôzni používatelia zdieľajú počítačovú pracovnú stanicu. Môže sa to stať napríklad vtedy, ak máte veľký počet zamestnancov na čiastočný úväzok alebo práca na obrazovke nie je jadrom vašej práce vo vašej firme.

Exchange vyžaduje CAL pre každého používateľa alebo zariadenie pristupujúce k serverovému softvéru. Existujú dva varianty CAL:

  • Štandardná licencia CAL: Umožňuje každému používateľovi produktívne pracovať na takmer akejkoľvek platforme, akomkoľvek prehliadači a akomkoľvek mobilnom zariadení.
  • Enterprise CAL: Ponúka ďalšie funkcie, ktoré pomáhajú spoločnostiam znižovať náklady a spĺňať požiadavky na dodržiavanie predpisov, napr. B. prostredníctvom funkcionalít na archiváciu a ochranu informácií alebo prostredníctvom integrácie jednotného zasielania správ.

Enterprise CAL je doplnkom k Standard CAL a rozširuje ju o špecifické funkcie. Na aktiváciu funkcií Enterprise CAL musí byť pre každého používateľa licencovaná štandardná licencia CAL plus licencia Enterprise CAL. Tieto prístupové licencie môžete prideliť buď zariadeniu (licencia CAL pre zariadenie) alebo používateľovi (licencia CAL pre používateľa). Prístupové licencie sú špecifické pre verziu, čo znamená, že verzia CAL musí byť rovnaká alebo vyššia ako verzia servera. CAL pre zariadenie: Licencia CAL pre zariadenie licencuje zariadenie na používanie používateľom na prístup k inštanciám serverového softvéru.

CAL pre používateľa : CAL pre používateľa oprávňuje konkrétneho používateľa používať zariadenie na prístup k serverovému softvéru.

Copyright 2016 - 2024 © Software-Prolinet
Pricemania.sk – Porovnanie cien