Pricemania.sk – Porovnanie cien

Microsoft Exchange Server 2019 Standard

Úvod MS Exchange ServerMicrosoft Exchange Server 2019 Standard

Microsoft Exchange Server 2019 Standard

Licencovanie vášho softvéru a operačných systémov v súlade s výrobcom!Použitý softvér si môžete kúpiť v súlade so zákonom a lacnejšie.Kúpte si použitý softvér a ušetrite.Kúpou použitých softvérových licencií získavajú spoločnosti rovnaké funkcie a práva ako pôvodný kupujúci.Používanie použitého softvéru je v Európe legálne!Rozhodol o tom Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozsudku z 3. júla 2012. V júli 2013 Federálny súdny dvor (BGH) potvrdil legálnosť obchodovania s použitými softvérovými licenciami.V Prolinet s.r.o. sa plne riadime judikatúrou ESD. Licencie sú získané od renomovaného a najväčšieho nákupcu a predajcu použitých licencií v Európe. 

 

Všetky transakcie sú sprevádzané potrebnou dokumentáciou na zaručenie pôvodu a vlastníctva licenčného užívacieho práva nadobúdateľom.  

 

Ak by ste nenašli v ponuke Server, ktorý potrebujete, informujte sa na e-mail: prolinet@prolinet.sk

 

Vďaka svojmu poštovému serveru Exchange Server 2019 je spoločnosť Microsoft zameraná na spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré chcú optimalizovať výmenu správ prostredníctvom e-mailu interne aj externe.

 

Exchange bol prvýkrát uvedený na trh v roku 1996. V tom čase však nebola komunikácia prostredníctvom e-mailu veľmi rozšírená. Vďaka sérii serverov „Microsoft SBS Server 4.5“ prispôsobených pre malé a stredné spoločnosti integrovala spoločnosť Microsoft Exchange Server do systémového prostredia. Vďaka dobrej spolupráci medzi poštovým serverom a e-mailovým klientom programu Outlook rástla akceptácia servera Exchange.

Čo vlastne robí poštový server?

Najskôr poštový server prijíma a odosiela iba e-maily. Nezachytáva žiadnu poštu od iného servera alebo poskytovateľa. Výmena nie je výnimkou. Existujú však serverové nástroje, ktoré preberajú typický prenos POP3 a doručujú prijaté e-maily na server Exchange.


Plná verzia servera Exchange Server 2019 Standard

 
Dostupnosť: 1- 4 dni
Počet ks: 10 ks
607,50 € bez DPH (15 986,84 CZK) 729,- € s DPH (19 184,21 CZK)
Do košíka

Microsoft Exchange Server 2019 Standard

 

Inštalácia servera Exchange Server 2019


V závislosti od serverového vybavenia je čas inštalácie medzi 30 a 120 minútami.

Inštalačná rutina nielen ukladá údaje, ale mení aj celú štruktúru servera. Robí sa to do veľkej miery bez toho, aby mal správca možnosť zasiahnuť. Po spustení inštalačnej rutiny sa za žiadnych okolností nesmie zrušiť. V opačnom prípade dôjde k vážnym chybám servera a server musí byť nastavený znova.


Inštaláciu musí preto vykonať  skúsený IT zamestnanec. Odporúčame zakúpiť príručku pre Exchange Server 2019.

Konfigurácia servera Exchange Server 2019

Konfigurácia servera Exchange môže trvať dlho, v závislosti od počtu vytvorených poštových schránok. Požaduje sa:

  • dostatok miesta na pevnom disku
  • správne vytvorený Active Directory
  • protokol IPV6
  • správne fungujúci DNS
  • definícia prípony pošty, ktorá sa má používať interne @ xyz.net / com / sk atď.


Pre bezpečný e-mailový prenos:

Chybná konfigurácia je zdokumentovaná v protokole udalostí s príslušnými položkami. Správa grafickej správy Exchange je pre konfiguráciu ideálna. Tu musí byť vybratá každá položka ponuky. Pretože tu vykonané nastavenia platia pre všetkých používateľov.

Plná verzia servera Exchange Server 2019

Je dôležité mať jednotnú e-mailovú adresu používateľa a nastaviť dôležité body týkajúce sa bezpečnosti, napríklad maximálny počet e-mailov, ktoré sa majú prijať a odoslať na jedného používateľa. Nastaviť sa dajú aj priečinky a ich autorizácia pre Outlook.

 

Ukážka aplikácie

Remeselná firma koordinuje svojich montérov prostredníctvom webového rozhrania Outlooku. Tento nástroj je súčasťou výmeny. Spoločnosť môže uložiť všetky dokumenty a hlasové správy do poštovej schránky zamestnanca. Zamestnanec zároveň obdrží príslušné upozornenie na nové správy na svoj smartphone. Zamestnanec vyvoláva správy prostredníctvom webového prehliadača smartphonu. Zároveň má možnosť poslať odpoveď alebo urobiť nový záznam v kalendári schôdzok.

Požiadavky na systém Exchange Server 2019

Spoločnosť Microsoft to dáva jasne najavo svojimi systémovými požiadavkami. Je to spôsobené skúsenosťami z minulých desaťročí, keď sa server Exchange používal na príliš malých serverových strojoch.


Profesionálny poštový server: 


Exchange 2019 bude robiť svoju prácu na serveri s 8 GB hlavnej pamäte. Ale spoľahlivosť nie je daná. A to je požiadavka na systém odporúčaná spoločnosťou Microsoft:

    64 alebo 128 GB hlavná pamäť, v závislosti od role servera,
    najmenej 30 GB voľného miesta na pevnom disku


    dostupné procesory podporované radičom domény : Intel 64bit a AMD 64bit
    Windows Server 2019 Standard alebo vyšší

Záver o používaní servera Exchange Server 2019

Vďaka serveru Exchange Server 2019 Standard sa spoločnosť Microsoft zameriava predovšetkým na malé a stredné spoločnosti. S dodatočnou podporou všetkých bežných výstupných zariadení, ako sú smartphony a tablety, dostávajú spoločnosti a nezávislí pracovníci neprekonateľnú konkurenčnú výhodu v oblasti komunikácie, ktorá je inak vyhradená iba pre korporácie.

V prípade dobre naplánovanej konfigurácie nie je potrebná trvalá údržba. Ústredňa je navrhnutá pre nepretržitú prevádzku. Verzie zo serverov Exchange 2008 a 2010 dokázali, že to funguje spoľahlivo.

 

Prístupové licencie (Licencia pre klientsky prístup, CAL)

Prístup k softvéru Exchange Server vyžaduje licenciu na prístup na server Exchange Server (nie je súčasťou dodávky). Túto LKP je možné prideliť prístupovému zariadeniu alebo prístupovému používateľovi.

LKP pre zariadenie : LKP pre zariadenie poskytuje licenciu na zariadenie pre ľubovoľný počet používateľov, ktorí majú z tohto zariadenia prístup k inštanciám serverového softvéru.

Licencia LKP pre používateľa : Licencia LKP pre používateľov oprávňuje konkrétneho používateľa na použitie ľubovoľného počtu zariadení, napríklad firemného počítača, súkromného počítača, mobilného telefónu atď., Z ktorých má prístup k serverovému softvéru.

Využitie ďalších funkcií

Rovnako ako v prípade serverovej licencie, aj v prípade servera Exchange Server 2019 existujú dve vydania prístupových licencií, a to Standard a Enterprise. Vydania licencií na server však nesúvisia s vydaniami licencií CAL. Zatiaľ čo vydania serverovej licencie súvisia so škálovateľnosťou, Exchange Server Standard CAL a Exchange Server Enterprise CAL sa líšia vo výkonových charakteristikách produktu Exchange Server, ktorý sa má prevádzkovať.

Inými slovami: každé vydanie CAL oprávňuje na prístup ku každému vydaniu servera.

  • Pre prístup k štandardným funkciám servera Exchange Server 2019, ako sú e-mail, kalendár a kontakty, sa vyžaduje licencia Exchange Server 2019 Standard CAL , licencovaná buď na jedného používateľa, alebo na každé zariadenie.
  • Exchange Server 2019 Enterprise CAL , licencovaný buď na jedného používateľa, alebo na každé zariadenie, je potrebný na prístup k podnikovým funkciám servera Exchange Server 2019, ako sú napríklad Unified Messaging with Voicemail, Exchange Online Protection pre pokročilejšiu ochranu pred vírusmi a spamom, integrovaný Funkčnosť archivácie a ochrana pred stratou údajov.

    Enterprise LKP spravidla vyžadujú štandardnú LKP.

 

Desktopová aplikácia Outlook

Na používanie služieb Exchange Server je na pracovnej ploche vyžadovaná e-mailová desktopová aplikácia, napríklad Microsoft Outlook. Microsoft Outlook je možné zakúpiť ako súčasť kancelárskeho balíka .

Na používanie určitých podnikových funkcií servera Exchange Server 2019, ako je archivácia, je potrebný program Outlook z Office 365 ProPlus alebo Office Professional Plus . Túto funkciu nie je možné použiť v programe Outlook z iného balíka Office, napríklad Office Standard.

Copyright 2016 - 2024 © Software-Prolinet
Pricemania.sk – Porovnanie cien